bluezz旅遊筆記本

附近

猴探井相片960308白天天氣晴朗時,遠遠看見的是彰化平原西螺大橋、濁水溪出海口等,近可看八卦山西側山巒,仰望天空常有鷹群飛翔盤旋。

父主題:猴探井遊憩區

建立日期:2007-03-08 
更新日期:2007-05-12
參考資料:
BLUEZZ 原創BLUEZZ 原創
猴探井相片續
猴探井相片960308-100_3427.JPG
猴探井相片960308-100_3436.JPG
猴探井相片960308-100_3437.JPG
猴探井相片960308-100_3438.JPG
猴探井相片960308-100_3439.JPG
猴探井相片960308-100_3440.JPG
猴探井相片960308-100_3441.JPG
猴探井相片960308-100_3442.JPG
猴探井相片960308-100_3450.JPG
猴探井相片960308-100_3452.JPG
猴探井相片960308-100_3453.JPG
猴探井相片960308-100_3454.JPG
猴探井相片960308-100_3455.JPG
猴探井相片960308-100_3458.JPG
猴探井相片960308-100_3459.JPG
猴探井相片960308-100_3461.JPG
猴探井相片960308-100_3462.JPG
猴探井相片960308-100_3465.JPG
猴探井相片960308-100_3467.JPG
猴探井相片960308-100_3470.JPG
猴探井相片960308-100_3475.JPG
猴探井相片960308-100_3476.JPG
猴探井相片960308-100_3481.JPG
猴探井相片960308-100_3483.JPG

參考資料:
BLUEZZ 原創