bluezz旅遊筆記本

附近

仁壽公園

仁壽公園-南投市公園


3.3 (7) (看評論)

經度:120.68497

緯度:23.91019

  又稱為老人公園,位於彰南路上,南投縣文化園區對面,平常有許多老年人在此活動,下棋、唱歌,相當熱鬧,對面的圓環中心矗立著的是「地震紀念碑 」,彎曲的鋼筋張牙舞爪互相糾纏著,看著就令人想起921那一夜的傷痛,好奇的民眾可以去看一看,感受一下悲痛的心情。


建立日期:2009-01-13 
更新日期:2019-02-02
參考資料:
文章來源:南投市公所
仁壽公園照片集
仁壽公園-DSC_0002.JPG
仁壽公園-DSC_0004.JPG
仁壽公園-DSC_0005.JPG
仁壽公園-DSC_0006.JPG
仁壽公園-DSC_0007.JPG
仁壽公園-DSC_0008.JPG
仁壽公園-DSC_0009.JPG
仁壽公園-DSC_0010.JPG
仁壽公園-DSC_0011.JPG
仁壽公園-DSC_0012.JPG
仁壽公園-DSC_0013.JPG
仁壽公園-DSC_0014.JPG
仁壽公園-DSC_0015.JPG
仁壽公園-DSC_0016.JPG
仁壽公園-DSC_0018.JPG
仁壽公園-DSC_0019.JPG
仁壽公園-DSC_0020.JPG
仁壽公園-DSC_0021.JPG
仁壽公園-DSC_0023.JPG
仁壽公園-DSC_0024.JPG
仁壽公園-DSC_0025.JPG
仁壽公園-DSC_0026.JPG
仁壽公園-DSC_0030.JPG
仁壽公園-DSC_0033.JPG
仁壽公園-DSC_0034.JPG
仁壽公園-DSC_0035.JPG
仁壽公園-DSC_0037.JPG
仁壽公園-DSC_0038.JPG
仁壽公園-DSC_0040.JPG
仁壽公園-DSC_0044.JPG
仁壽公園-DSC_0046.JPG
仁壽公園-DSC_0049.JPG
仁壽公園-DSC_0050.JPG
仁壽公園-DSC_0054.JPG

參考資料:
BLUEZZ 原創
地圖導航

資料讀取中...
資料讀取中...
資料讀取中...
資料讀取中...